Na jakiej podstawie dziala fundacja

Na jakiej podstawie dziala fundacja

Aby możliwe było założenie fundacji musi znaleźć się osoba albo firma, która przeznaczy na ten cel jakieś pieniądze. Ponadto fundacje mogą być zakładane tylko w przypadku służenia dobru publicznemu. Chęć niesienia pomocy jednej konkretnej osobie, z prawnego punktu widzenia nie daje możliwości założenia fundacji.http://mojaportugalia.com/przewodnik-po-lizbonie/

Fundacja musi mieć bowiem odgórnie założony cel, który zostaje wpisany do jej statutu. Może ona podejmować tylko i wyłącznie działania zmierzające do realizacji tego celu. Konkretna fundacja nie może nieść pomocy w obszarach, które nie zostały ujęte nauka jazdy gdynia w jej statucie. Zanim organizacja taka zacznie działać, musi zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero dopełnienie tej formalności daje możliwość rozpoczęcia pracy.

Trzeba pamiętać o tym, że za rejestrację w KRS trzeba zapłacić określoną kwotę. Założenie fundacji wiąże się z koniecznością sporządzenia stosownego aktu przez notariusza i za tą czynność również trzeba zapłacić. Założycielami fundacji mogą być zarówno osoby fizyczne jak i jednostki prawne, czyli na przykład: prywatne firmy, uczelnie czy inne instytucje.

Artykuł napisany przez: