Czym zajmuja sie fundacje

Czym zajmuja sie fundacje

Czym zajmuja sie fundacje

Instytucje będące fundacjami stawiają sobie za cel niesienie pomocy. Są to różne rodzaje wsparcia dla potrzebujących osób, firm albo i zwierząt. Chyba najwięcej jest stowarzyszeń zajmujących się pomaganiem osobom chorym, niepełnosprawnym, ubogim czy w jakiś inny sposób niesprawiedliwie potraktowanym przez los. Istnieją także fundacje, które pomagają zwierzętom.

Dzięki nim wiele schronisk otrzymuje nieocenioną pomoc w różnej postaci. Są też hotel pod warszawą takie działające w dziedzinie kultury, zajmujące się promowaniem sztuki lub pomagające utalentowanym artystom.

Artykuł napisany przez: